Werken als regisseur met je visie

Hoe zou het zijn om als een Steven Spielberg leiding te geven aan je team of aan je bedrijf? Hoe werkt een regisseur eigenlijk, en wat betekent ‘de regie nemen’?

En als je de regie neemt, op welke momenten heb je die dan los te laten?

Er zijn veel verschillende regisseurs, ieder met een eigen stijl en aanpak. Wat ze verbindt, is dat ze een visie hebben en deze aan een zeer divers team van professionals moeten zien over te dragen. Uiteindelijk gaan acteurs deze visie vertolken en uitvoeren.

Ook leidinggevenden zijn regisseurs. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat veranderprogramma’s of beleidsstukken middels een visie gaan ‘leven’. En zo (beter) uitvoerbaar worden voor medewerkers. In een veranderende wereld waarin zelfs gesproken wordt over ‘het einde van de manager’ (maar het begin van de leidinggevende als coach) is het noodzakelijk dat medewerkers eigenaar worden van de nieuwe visie of koers.

In deze masterclass ervaar je hoe je als leidinggevende ook als regisseur met een visie kunt werken. Hoe breng je jouw visie over? Welke stijlen hanteer je en van welke kan je nog meer gebruik maken? Hoe ervaren medewerkers jou en jouw manier van visie overbrengen?

De kernvragen waar we in deze masterclass aan gaan werken zijn: hoe stuur je als regisseur en hoe laat je los? Hoe breng je je doelstellingen ‘tot leven’? Binnen dit leiderschapstraject ervaar je hoe het is om als regisseur te werk te gaan. Je ervaart het door het te doen.

Hoe breng je ideeën zodanig over dat medewerkers zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen? Zodat ze graag bij willen dragen aan de verandering en ook deze nieuwe koers succesvol wil laten zijn?

Het proces van repeteren is belangrijk. Veel aandacht gaat daarom uit naar het procesmatig werken van de regisseur. Wat doet hij? Hoe schaaft de regisseur (zijn visie) bij? Ook het proces bij de regisseur zelf komt aan bod: welke concessies doet deze wel en welke niet?

Samenvatting:

Inhoud: Als leidinggevende ervaren hoe meer regie te voeren op diverse processen.

Niveau: HBO, WO

Studiebelasting: 1 dagdeel vooraf aan de cursus, 1 dagdeel tussen dag en dag 2 van de cursus, 1 dagdeel tijdens dag 2 en dag 3 van de cursus.

Studiemateriaal: Lezen van diverse regie-concepten en het bekijken van een film vooraf aan de cursus, wordt 2 weken vooraf aan de cursus verstrekt.

Doelstelling: Als een regisseur invloed behouden en vergroten, medewerkers intrinsiek weten te motiveren

Doelgroep: Middel en hoger management, leidinggevenden, adviseurs, projectleiders, beslissers.

Aanvangsniveau: Ervaring met leiding geven/projectmatig werken.

Prijs: Op aanvraag

Uit het evaluatierapport:

Inspirerend om gemeenschappelijkheden te zien en ervaringen in regie en in management/relatiebeheer

De inhoud van de leeractiviteit is een mix van uitleg in woord en beeld en zelf aan de slag. De verwachting is meer dan ooit gedacht.

De opzet en werkmethode komen bij mij geweldig goed over. Eindelijk een activiteit met inhoud.

Sterk was het telkens terughalen van de discussies naar het focus van de cursus. Concrete betekenis in de eigen werkomgeving.

Robin is een gepassioneerde man die heel natuurlijk het regisseren vertaalt naar de werksituaties.